Ik weet dat ik niets weet – ipse se nihil scire id unum sciat

Zelf denkt hij één ding te weten, dat hij niets weet (Socrates)

Onderwijs is leren wat je niet eens wist dat je niet wist

Het woord onderwijs is afgeleid van het Latijnse woord ‘Educatum’, wat de handeling van onderwijzen of trainen of leiden betekent. In een bredere context dringt het echter door en beïnvloedt het bijna elk aspect van ons leven, vanaf de geboorte. Onderwijs heeft invloed op wat voor soort mensen wij en onze families zullen worden.

Onderwijs is overal en zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. We kunnen onderwijs en de diverse multiculturele en multimediale implicaties en implementaties ervan lezen, horen en zien in boeken, theaters, films en advertenties, maar ook in kleuterscholen, scholen en universiteiten, op het werk, overal op internet en in alle aspecten van het dagelijks leven. Over de hele wereld zijn de media verzadigd met een verscheidenheid aan educatieve informatie, onderzoeksrapporten en lesmethoden.

Onze behoefte aan onderwijs neemt snel toe. De basisbehoefte wordt aanzienlijk versterkt door de vooruitgang van wetenschap en technologie. Met andere woorden, vooruitgang in wetenschap en technologie betekent dat de beroepsbevolking beter moet worden opgeleid.
Onderwijssystemen wereldwijd veranderen in een poging om aan deze vraag te voldoen, ondersteund door overheden en particuliere aanbieders.

Om aan de toenemende vraag naar onderwijs te voldoen, zijn nieuwe methoden en soms onorthodoxe benaderingen nodig om kennis over te dragen aan de volgende generatie.

De belangrijkste veranderingen in de onderwijssystemen hebben zich in de afgelopen eeuw voorgedaan, hoewel de verandering vanaf het allereerste begin continu is geweest.

Onderwijs, religie en moraliteit zijn de belangrijkste componenten van de menselijke samenleving. In dit werk verwijst de term religie naar alle religies, aangezien we de verschillen tussen het christendom, het jodendom, de islam of andere religies niet zullen bespreken; evenmin zullen we de invloed van specifieke religies en hun associaties met bepaalde etnische groepen bespreken.

De discussie hier richt zich op de impact van religie en moraal op het onderwijs en op de onderlinge relaties.

Door de hele menselijke geschiedenis heen heeft religie een aanzienlijke invloed gehad op onze manier van leven en samenlevingen over de hele wereld hebben geprofiteerd van onderwijs en kennis.

Religieuze leiders maken zich zorgen over de toename van seculier wetenschappelijk onderwijs, omdat ze denken dat dit een negatief effect kan hebben op het religieuze geloof. Deze zorg wordt bevestigd door sociale wetenschappers die beweren dat educatieve en wetenschappelijke vooruitgang kan leiden tot vermindering of zelfs verlies van religieus geloof.

Mijn observaties geven aan dat er een duidelijke asymmetrie bestaat tussen bijbelse letterlijkheid en seculier onderwijs. Een bijbelgeletterd gekwalificeerd persoon zal niet zo open staan ​​voor het uitvoeren of accepteren van de bevindingen van seculier wetenschappelijk onderzoek als zijn of haar tegenhanger. Met andere woorden, een wetenschappelijk geletterd persoon zal meer openstaan ​​voor en acceptatie van bijbelstudies dan een bijbelgeletterd persoon zou zijn met betrekking tot wetenschappelijke kennis en onderzoek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.